Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Oproep aan lokale politieke partijen: 3 redenen om welzijn op 1 te zetten

5 apr 2022

De landelijke campagne ‘Sociaal werkt!’ van FNV, CNV en Sociaal Werk Nederland roept gemeenten op te investeren in sociaal werk. Sociaal werk is namelijk cruciaal voor mensen. Het levert de samenleving bovendien enorme winst op. Meer sociaal werk betekent meer productieve mensen op de arbeidsmarkt en minder vraag naar ggz- en ziekenhuiszorg. Elke in sociaal werk geïnvesteerde euro levert ook nog eens gemiddeld € 1,60 op.

sociaal werkt yvonne alje darnell hetty

Een derde van onze bevolking heeft moeite economisch en sociaal het hoofd boven water te houden. De coronapandemie heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat de behoefte aan steun van sociaal werkers alleen maar groter is geworden. 

Bekijk de verhalen en de feiten

Pak nu de kans om het sociale vangnet te versterken

Op 9 april verscheen onze oproep aan gemeenten om welzijn op 1 te zetten, paginagroot in de Volkskrant. De bij ons bekende gemeenteraadsleden, wethouders en beleidsbepalers ontvangen deze ook persoonlijk per post.

Dubbel rendement: sociaal en financieel

De campagne bundelt aan de ene kant indringende persoonlijke verhalen van mensen die de regie weer over hun leven terugkregen met hulp van sociaal werkers en aan de andere kant de financiële baten voor de maatschappij, via onderzoek en businesscases.

Belang van sociaal werk voor samenleving

Onder de slogan ‘Sociaal werkt!’ voert Sociaal Werk werkt! campagne om het belang van sociaal werk in de samenleving te benadrukken. De campagne laat zowel het belang voor individuele burgers als het financiële rendement zien dat sociaal werk oplevert. FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en Sociaal Werk Nederland werken samen via Sociaal Werk werkt! aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

Handige links

Mascha Boelaars

Adviseur

Meer weten? Neem contact op!

Mascha Boelaars

Meer weten? Neem contact op!