Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Pleidooi Nadine de Koning voor betere overgang 18- / 18+

3 jul 2023

"Als het gaat om preventie dan maken jongerenwerkers echt het verschil." In haar betoog als gastspreker op het Congres Sociaal Domein van Binnenlands Bestuur op 22 juni, pleitte Nadine de Koning voor een soepelere overgang van 18- naar 18+. Thema van het congres was: 'Verbinding in het sociaal domein – de kracht van integraal werken'.

Portretfoto Nadine de Koning

Nadine: "Als jongeren achttien worden, komen ze voor talloze obstakels te staan. Denk aan financiële veranderingen, het aanvragen van toeslagen, zorgverzekeringen en veranderingen in de hulpverlening. Helaas verloopt deze transitie niet altijd even soepel of goed voor jongeren."

Op de vraag wat gemeentelijke besturen kunnen doen om dit proces makkelijker, soepeler en beter te laten verlopen, had Nadine een aantal ideeën die ze aan de hand van concrete voorbeelden toelichtte, waaronder het investeren in preventie.

Als het gaat om preventie dan maken jongerenwerkers echt het verschil."
Nadine de Koningsociaal werker en docent opleiding mbo sociaal werker

Nadine: "Ik geloof dat we, wanneer we investeren in preventie, veel zorgen en leed kunnen voorkomen in de levens van jongeren en hun omgeving. Daarnaast voorkomt het ook dure zorgtrajecten met lange wachtlijsten.’ Bij dat investeren in preventie hebben jongerenwerkers toegevoegde waarde, zo gaf zij aan: ‘Zij zijn daar waar de jongeren zijn, signaleren vroegtijdig en kunnen door hun specialisme de doelgroep echt bereiken. Soms door te coachen, te begeleiden en zelfs als maatje dat hun taal spreekt. Daarmee geven ze net dat zetje om in actie te komen, of het laatste duwtje in de juiste richting. Maar ook zijn jongerenwerkers soms de laatste reddingsboei om jongeren weer terug te laten keren in de maatschappij."

Tijdens het congres werd gezamenlijk gezocht naar oplossingen om de overgangsperiode voor jongeren te verbeteren. Daarbij kwam het thema integraal werken terug als onderdeel van de oplossing. Nadine: "Als we zorgen voor betere samenwerking tussen verschillende instanties, met glasheldere communicatie en ondersteuning op maat, kunnen we echt het verschil maken.’ Nadine deed een appel op iedereen om gezamenlijk te blijven streven naar een soepelere overgang naar volwassenheid voor onze jongeren: ‘Ik kijk ernaar uit om de gedeelde ideeën verder uit te werken en bij te dragen aan positieve veranderingen!"

Nadine de Koning (LinkedIn) is sociaal werker bij Welzijnskwartier Katwijk en docent van de opleiding mbo Sociaal Werker bij mboRijnland. In 2022 was zij genomineerde bij de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar. Zij maakt deel uit van het Netwerk Sociaal Werkers van het Jaar.