Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Otwin van Dijk: "De verkiezing is een goede manier om sociaal werk zichtbaar te maken"

De verkiezing Sociaal Werker 2023 is in volle gang. Een goed moment om kennis te maken met Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, én deze verkiezing voorzitter van de vakjury. Hoe kijkt hij naar sociaal werk? En hoe is de jury tot de genomineerden van dit jaar gekomen: Yamina Ayadi, Juul van Schaijk en M’Hamed Yahia?

Otwin van Dijk

Je bent al lang actief in politiek en bestuur met een groot hart voor zorg en welzijn. Wat is je drijfveer?

"Door een ongeluk op jeugdige leeftijd, zit ik in een rolstoel. Ik benader zorg en welzijn dan ook niet alleen als bestuurder, maar voel me ook persoonlijk betrokken. Ik weet wat het betekent als je niet mee kunt doen door allerlei zichtbare en onzichtbare barrières. Dat aan den lijve ervaren van een gebrek aan inclusie, is een belangrijke drijfveer in mijn werk en leven. Zeker waar het gaat om de sociale basis van onze samenleving."

Zie je sociaal werk als de sociale basis?

"Ja, ik denk dat sociaal werk daarin een cruciale rol vervult. Net als de wijkagent, de wijkverpleegkundige en de huisarts. Het zijn pijlers van onze samenleving. We zien al jaren dat we elkaar beetje bij beetje kwijtraken in de samenleving. Sociaal werkers hebben een belangrijke rol, zelfs opdracht, om de verbinding weer tot stand te brengen. Daarnaast worden steeds meer problemen van mensen gedefinieerd als een zorgprobleem. We hebben aparte scholen, een overlopende GGZ, een gezondheidszorg die steeds meer kost. Terwijl ik denk dat we mensen kunnen helpen met een meer collectieve aanpak. Juist sociaal werkers zijn in staat om samen met mensen problemen op te lossen. In onze gemeente is het welzijnswerk weer terug van weggeweest. Dankzij het jongerenwerk zie je nu dat de jeugdzorgwerkers worden ontlast. Door jongeren niet te problematiseren, maar samen met hen binnen hun peergroup problemen aan te pakken."

De verkiezing Sociaal Werker van het Jaar zet sociaal werkers weer in de spotlights. Wat mogen we van hen verwachten?

"Sociaal werkers kunnen, als geen ander, zichzelf laten zien als een herkenbare discipline van professionals. Het is een breed beroep met een enorme waaier van functiebenamingen. Maar uiteindelijk zijn het allemaal professionals die grote toegevoegde waarde hebben voor de samenleving. Daarom moeten ze hun verhalen delen, en zich niet mee laten zuigen in de druk om kosten-batenanalyses op te leveren."

Dat is makkelijk gezegd, maar vanuit veel gemeenten is dat laatste juist wat gevraagd wordt.

"Ik herken wat je zegt, maar zie ook een kanteling bij gemeenten, omdat blijkt dat sturing op modellen niet oplevert wat we nodig hebben. Je ziet een beweging naar investeren in preventie; voorkomen is beter dan genezen. Het is een grootmoederswijsheid, maar daarom niet minder waar. In Oude IJsselstreek investeren we in duurzaamheid en continuïteit in sociaal werk met een samenwerking van 10 jaar. Daarmee kan sociaal werk dieper verankerd raken in de sociale basis en de noodzakelijke preventieve rol ook oppakken. Ik geloof in deze beweging, waarbij we minder kijken naar economisch rendement en meer naar de impact op sociale samenhang, publieksdiensten dichtbij de mensen en samen werken aan het gevoel van zekerheid en veiligheid van mensen."

Deze drie genomineerden staan symbool voor al die andere toppers in het werkveld. Ik roep iedereen die nog niet gestemd heeft op om dat vooral nog te gaan doen!"
Otwin van Dijkburgemeester gemeente Oude IJsselstreek en voorzitter vakjury

Je bent dit jaar voorzitter van de vakjury van de verkiezing. Waarom heb je ja gezegd toen je hiervoor gevraagd werd?

"Ik loop warm voor sociaal werk, omdat het zó nodig is. We moeten sociaal werk op een goede manier naar voren brengen, en dit is een van de manieren om dat te doen. Zoals ik hier al heb bepleit is het een nuttig en noodzakelijk vak, maar het is ook een mooie en heel leuke professie. Als ik op deze manier kan bijdrage aan het zichtbaar maken daarvan, dan doe ik dat heel graag."

Uit het juryberaad kwamen drie genomineerden naar voren. Hoe verliep dat beraad?

"Ah, dat is natuurlijk strikt geheim! Een klein tipje van de sluier wil ik wel oplichten. We hadden keuze uit een groep goede sociaal werkers met heel verschillende achtergronden. Drie genomineerden kiezen, viel niet mee. We hebben onder meer gekeken naar hun verankering in de samenleving, de impact die zij maken en hun innovatieve kracht. En uiteraard ook naar of zij goede ambassadeurs voor sociaal werk zijn. Als jury hebben we constructief en in goede harmonie de voordrachten met elkaar doorgenomen. Uiteindelijk zijn we op deze drie toppers uitgekomen."

Tot 19 mei 17:00 uur kan iedereen zijn stem uitbrengen op Yamina, Juul of M’Hamed. Ook de vakjury brengt haar stem uit. Een lastige opgaaf?

"Zeker, want deze drie staan symbool voor al die andere toppers in het werkveld. Ik denk dat ik de avond voordat ik mijn stem uitbreng wel even zal piekeren. Dat is ook het mooie, die dynamiek van zo’n verkiezing. Ik roep iedereen die nog niet gestemd heeft op om dat vooral nog te gaan doen!"

Over Sociaal Werk werkt!

Sociaal Werk werkt! zet zich als samenwerking tussen werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn in voor het vak, een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. in voor het vak, een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. Sociaal Werk werkt! organiseert de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar om het cruciale vak van sociaal werker meer bekendheid te geven.

Meer over de verkiezing

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!