Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat hebben de Sociaal Werkers van het Jaar 2020 bereikt?

In mei 2020 werden niet één, maar drie Sociaal Werkers van het Jaar verkozen. Simone Duin, Marloes Olde Hampsink en Marcel van Eck vervulden alle drie een jaar lang hun ambassadeursrol voor het vak, ieder vanuit hun eigen expertise als jongerenwerker, dak- en thuislozenexpert en gezinswerker. Uitdagend, in een ontregelende periode met corona en lockdowns. Wat hebben zij als ambassadeur bereikt?

Winnaars verkiezing 2020

Prijzen voor de winnaars

De winnaars van de verkiezingen kregen onder andere een wisselbeker, oorkonde en juryrapport. Daarnaast kregen ze de nodige vakkennis aangereikt: BPSW stelde een jaarabonnement op het Vakblad Sociaal Werk beschikbaar, evenals een voucher voor scholing of andere activiteiten van de BPSW. Movisie stelde een jaarabonnement op het tijdschrift voor Sociale Vraagstukken beschikbaar, enkele boeken en een dopper. Bekijk de volgende kaders voor de overige prijzen.

Simone Duin (MeerWaarde) – bereikte de media en de jongeren zelf

Simone: ‘‘In de eerste weken ben ik veel benaderd door onder andere radio, kranten, vakbladen en de wethouder. En als de jongeren uit de buurt me in levenden lijve zagen, vonden ze dat wel 'chill'. De blog die ik schreef vanwege de Dag van de Rechten voor het Kind is ook veel gelezen. Daar appten ze over: 'Hé, je ligt bij mij op de deurmat!' En dan zeggen ze nog dat jongeren geen kranten lezen.'

Renata Fideli (bestuurder MeerWaarde) – Simone zorgde voor een ontwikkelslag voor iedereen

Renata ervaart de verkiezing van Simone als een beloning voor álle medewerkers. ‘Het heeft ons absoluut geholpen in de profilering en Simone heeft haar uitverkiezing ook helemaal waargemaakt. Ze is nu al een senior in haar vakgebied, ze heeft een ontwikkelslag gemaakt waarop anderen kunnen meeliften.’ 

Prijs: Simone kreeg erkenning als professional

De winnaars van de verkiezingen kregen de kans om zich als professional te laten registreren in het Register Sociaal Werk. De registratie erkent en onderstreept de professionaliteit van sociaal werkers. De registratie werd aangeboden door het Registerplein.

Marloes Olde Hampsink (SMD/Wijkteams Enschede) – bereikte de politiek

De titel Sociaal Werker van het Jaar hielp om het vak aan de man te brengen, merkte Marloes. ‘Ik heb een gebakje gegeten bij de burgemeester, kreeg meer contact met wethouders, en raadsleden kwamen op werkbezoek. Sowieso is dakloosheid hier echt een nijpend probleem. Ook schreef ik een artikel in dagblad Trouw over de noodzaak van een waakvlamfunctie in de wijk. Dat heeft wel wat losgemaakt hier, het staat nu flink op de agenda.’

Willem Loupatty (bestuurder SMD/Wijkteams Enschede) – Marloes maakte dakloosheid zichtbaar

‘Wat betreft dakloosheid is het onvermogen van de samenleving groot’, beaamt Willem. ‘Maar daardoor is wat Marloes daaraan doet juist heel zichtbaar. Voor ons als organisatie is het strategisch bovendien heel belangrijk dat je met aansprekende voorbeelden laat zien wat het effect is van je werk, zowel qua welzijn als qua kosten.’

Prijs: Marloes sponsorde een van haar projecten

De winnaars van de verkiezingen kregen de kans om een project naar keuze financieel te ondersteunen. Onderdeel van de prijzen was namelijk projectsponsoring ter waarde van € 2000,-. Marloes versterkt hiermee het project WoonStAP. WoonStAP neemt huurbelemmeringen weg voor mensen die geen woning kunnen krijgen vanwege problemen uit het verleden.

Marcel van Eck (werkte bij Lokalis) – bereikte studenten en opleiders

De ambassadeursrol zat Marcel als gegoten. ‘In interviews, gastcolleges en overleggen heb ik het nodige kunnen vertellen over de specifieke vakbekwaamheid van sociaal werkers. Ik ben ook met hogescholen in gesprek om bij te dragen aan de verdere professionalisering van het vak.’ Marcel maakt ondertussen zelf podcasts.

Marenne van Kempen (bestuurder Lokalis) – Marcel zorgde voor aandacht voor de breedte van het vak

Marenne was verrast dat Marcel won, omdat Lokalis van oorsprong vooral georiënteerd is op de jeugd. ‘Tegelijkertijd heeft onze opdracht wel degelijk de bréédte van sociaal werk. Wij bespreken met jongeren en gezinnen bijvoorbeeld ook hun financiële situatie of hun wensen voor werk. Juist daarom is het zo mooi dat wij een Sociaal Werker van het Jaar in huis hadden. Dat heeft ons als organisatie geholpen om het brede vakmanschap van onze professionals te onderstrepen.'  

Prijs: Marcel gaf zijn presentatievaardigheden een boost

De winnaars van de verkiezingen kregen de kans om hun presentatievaardigheden te versterken. Als onderdeel van de prijzen konden zij namelijk:

  • een filmpje laten maken om zich aan de sector te presenteren tijdens en na de verkiezingen
  • een blog, vlog of podcast laten maken of een workshop vloggen, schrijven of social media volgen
  • een mediatraining volgen, om zich te presenteren voor camera of publiek en om hun boodschap scherp te formuleren, ter beschikking gesteld door Sociaal Werk Nederland

Word ook Sociaal Werker van het Jaar

De aankomende verkiezing voor de Sociaal Werker van het Jaar 2022 gaat in december 2021 van start. Dus hou de website en sociale kanalen van Sociaal Werk werkt! in de gaten. Wil je tegen die tijd graag een reminder ontvangen? Stuur ons dan een berichtje via sociaalwerkervanhetjaar@fcb.nl.

Initiatief en organisatie

De verkiezing Sociaal Werker van het Jaar is een initiatief van Sociaal Werk werkt!, de samenwerking van werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. De prijzen zijn ter beschikking gesteld door Sociaal Werk werkt!, tenzij anders aangegeven.

Links

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!