Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Verkiezing Sociaal werker van het Jaar 2022: sociaal werk in de spotlights

Met de Verkiezing Sociaal Werker 2022 staan drie jongerenwerkers in de spotlights. Dat is erg bijzonder in de traditie van de verkiezing die in 2011 voor het eerst werd georganiseerd. Al tijdens de periode dat ze genomineerd waren, van maart tot mei dit jaar, spatten de gedrevenheid en het werkplezier er vanaf. Nadine de Koning, Redouan El Khayari en Diana Huurnink gebruikten hun nominatiefilmpje en ander pr-materiaal om hun sociaal werk zichtbaar te maken.

Genomineerden Sociaal Werker van het Jaar 2022

Drie nieuwe ambassadeurs sociaal werk

Tijdens het Jaarcongres Sociaal Werk 2022 op 18 mei werd Redouan El Khayari uitgeroepen tot Sociaal Werker 2022. Nanneke Jager, Sociaal Werker 2021, droeg het stokje aan hem over. Dat was meteen de start van een nieuw jaar vol lokale en landelijke activiteiten door de drie nieuwe ambassadeurs. En hoewel ze alle drie jongerenwerker zijn, zetten zij zich in voor het brede sociaal werk. Redouan neemt al deel aan verschillende beleidstafels. Ook neemt hij in september tijdens het Congrestival ‘Sociale Basis: Back to basics, omzien naar elkaar’ als gastspreker deel aan de gesprekstafel met experts. Van Nadine kunnen we binnenkort een podcast tegemoet zien in de podcastserie Kippenvel. Hierin vertelt zij welke gebeurtenis in haar dagelijkse praktijk haar kippenvel bezorgde.

We volgen Redouan, Diana en Nadine op de voet. Op onze website doen we daarvan verslag. Zie ook de handige links onderaan deze pagina.

Canon Sociaal Werk

Maar ook de Sociaal Werkers van het Jaar (winnaars en genomineerden) van de afgelopen jaren laten nog steeds op allerlei plekken zien wat de waarde van sociaal werk is voor de samenleving. Zo zijn zij onder meer – onder meer dankzij Sociaal Werk werkt! - vereeuwigd in de Canon Sociaal Werk. De canon laat de geschiedenis van sociaal werk zien op basis van personen en gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan sociaal werk zoals we dat vandaag de dag kennen. Die rijke geschiedenis toont aan hoe belangrijk sociaal werk al meer dan 150 jaar is voor de samenleving. Hoeveel er veranderd is. En hoeveel er eigenlijk hetzelfde is gebleven: sociaal werkers zijn nog steeds onmisbaar en schrijven iedere dag geschiedenis.

Meer aandacht voor belangrijke maatschappelijke thema’s

Naast de nieuwe traditie van het ieder jaar ‘bijschrijven’ van de nieuwe genomineerden in de Canon Sociaal Werk, is er nog een traditie in de maak. Als Sociaal Werk werkt! willen we met alle Sociaal Werkers van het Jaar een netwerk gaan vormen waarin zij hun ervaringen en kennis kunnen delen.  Én om hen te ondersteunen om samen actuele en urgente maatschappelijke thema’s aan te kaarten op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid, transities in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), dak- en thuisloosheid, schuldenproblematiek. Meer dan ooit is het nodig dat de aandacht voor deze thema’s en de inzet van sociaal werk daarbij op het netvlies van politici en beleidsmakers komt en blijft.

Zodra we meer nieuws hebben over dit initiatief lees je er meer over op onze website.

Initiatief van Sociaal Werk werkt!

De Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar is een initiatief van Sociaal Werk werkt! om de sociaal werkers en hun vak in de schijnwerpers te zetten. Sociaal werk is belangrijk voor de samenleving en dat mag gezien worden! Via Sociaal Werk werkt! zetten werkgevers en medewerkers zich in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden.

Handige links

Mascha Boelaars

Adviseur

Meer weten? Neem contact op!

Mascha Boelaars

Meer weten? Neem contact op!