Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Subsidie Instroom

Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg van het ministerie van VWS is ook voor het studiejaar 2021-2022 weer met terugwerkende kracht beschikbaar. Organisaties in sociaal werk kunnen ervan gebruik maken als zij werk doen dat valt onder jeugdwet en/of Wmo. De regeling geldt voor mbo- en hbo-studenten (stagiairs en bbl'ers) die een sociaal agogische opleiding volgen.

Subsidie aanvragen

Van 19 augustus tot en met 1 oktober 2022 kun je met terugwerkende kracht subsidie aanvragen voor het schooljaar 2021-2022. Je ontvangt van DUS-I een brief met de link naar het vooringevulde, online aanvraagformulier en een persoonlijke code.

Let op: Aanvragen die na 1 oktober worden ingediend, worden afgewezen. Begin dus op tijd met je aanvraag. De subsidie wordt aan het einde van het kalenderjaar uitgekeerd.

De voorbereiding door SBB

De subsidie wordt voorbereid door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Elk schooljaar inventariseert SBB via de scholen bij welke organisaties studenten stage hebben gelopen. Daarnaast wordt deze leerbedrijven gevraagd om de gegevens te controleren. DUS-I gebruikt de gegevens van SBB om de aanvraagformulieren vooraf in te vullen.

De uitvoering bij DUS-I

Als jouw organisatie voldoet aan de voorwaarden, dan ontvang je in augustus 2022 een aankondigingsbrief van DUS-I met een oproep voor het indienen van een subsidieaanvraag.

Wil je een erkend leerbedrijf worden? Kijk dan op de website van SBB.

Handige links