Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Onderzoek en cijfers

Actuele informatie en data ondersteunen jou als werkgever onder meer bij het maken van beleid. Er is veel onderzoek beschikbaar van en voor organisaties in sociaal werk, bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, verzuimcijfers en de impact van corona.