Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

2.10 Gedragscode

Cao-partijen adviseren de werkgever om in overleg met de OR of PVT een gedragscode vast te stellen gericht op:

  • het bevorderen van de doorstroming van vrouwen naar hogere functies binnen de instelling of organisatie;
  • het voorkomen van ongewenst gedrag en het respecteren van ieders levensbeschouwelijke opvattingen;
  • het bevorderen van de arbeidsdeelname van leden van etnische minderheden en arbeidsgehandicapten.
naar bovenkant pagina