Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

1.6 Looptijd van de cao

Deze cao (nr. 301) heeft een looptijd van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021 en is gewijzigd vanwege de overgang van de peuterspeelzalen per 1 augustus 2020 naar de cao Kinderopvang, met als naam: Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Cao-partijen verzoeken het Ministerie van SZW om de cao-bepalingen algemeen verbindend te verklaren.