Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

5.12 Overgangsbepaling opname levensloopverlof [1]

Als de werknemer levensloopverlof opneemt en tijdens zijn verlofperiode zijn pensioenopbouw op vrijwillige basis geheel of gedeeltelijk voortzet, betaalt de werkgever het werkgeversdeel, geheel of gedeeltelijk, van de pensioenpremie.

[1] Deze bepaling is van toepassing tot en met 31 oktober 2021, omdat dan de volledige levensloopregeling is beƫindigd.

naar bovenkant pagina