Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

6.9 Vakantietoeslag

A.  Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De hoogte van de vakantietoeslag wordt maandelijks berekend en bedraagt 8% van het feitelijk verdiende salaris en de volgende elementen:

  • ouderschapsverlofvergoeding (zie artikel 5.11 B) en/of
  • doorbetaling van het werkgeversdeel over niet gewerkte uren bij deelname aan een generatieregeling op organisatieniveau (artikel 5.13) en/of
  • loondoorbetaling of aanvulling (zie artikel 7.9 A, B en F).

De vakantietoeslag is maandelijks beschikbaar als onderdeel van het IKB (zie artikel 4.2 A).

B.  De minimumvakantietoeslag van een werknemer met een voltijd dienstverband bedraagt:

  • tot en met 30 november 2021 minimaal € 174,93 per maand
  • van 1 december 2021 tot en met 31 december 2022 minimaal € 179,30 per maand
  • vanaf 1 januari 2023 minimaal € 182,89 per maand.

C.  In de uitbetaling van de vakantietoeslag zijn begrepen eventuele vakantie-uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetten.

naar bovenkant pagina