Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

6.9 Vakantietoeslag

A.  Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De hoogte van de vakantietoeslag wordt maandelijks berekend en bedraagt 8% van het feitelijk verdiende salaris en de volgende elementen:

De vakantietoeslag is maandelijks beschikbaar als onderdeel van het IKB (zie artikel 4.2 lid A).

B.  De minimumvakantietoeslag van een werknemer met een voltijd dienstverband bedraagt:

  • tot en met 31 augustus 2019 minimaal € 164,09 per maand;
  • van 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020 minimaal € 169,42 per maand;
  • vanaf 1 juli 2020 minimaal € 174,93.

C.  In de uitbetaling van de vakantietoeslag zijn begrepen eventuele vakantie-uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetten.