Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

6.10 Eindejaarsuitkering en vermeerdering

A.  De hoogte van de eindejaarsuitkering wordt maandelijks berekend en bedraagt 8,3% van het door de werknemer feitelijk verdiende maandsalaris en de volgende elementen:

  • ouderschapsverlofvergoeding (uit artikel 5.11 B) en/of
  • doorbetaling werkgeversdeel over niet-gewerkte uren bij deelname aan een generatieregeling op organisatieniveau (zie artikel 5.13) en/of 
  • door loondoorbetaling of aanvulling (zie artikel 7.9 A, B en F),
  • vermeerderd met de in die maand opgebouwde vakantietoeslag (zie artikel 6.9).

De eindejaarsuitkering is maandelijks beschikbaar als onderdeel van het IKB (zie artikel 4.2 A).

B.  Vervallen

C.  Indien de werknemer, in dienst op 1 januari 2009 en in 2010 55 jaar geworden, op grond van de bepalingen in Bijlage 5, in 2010 de keuze heeft gemaakt om de verhoging van de eindejaarsuitkering in te zetten voor extra uren seniorenverlof, dan bedraagt de eindejaarsuitkering 5,5% van het door de werknemer in de desbetreffende maand feitelijk verdiende bruto salaris, vermeerderd met de in die maand opgebouwde vakantietoeslag.[1]

D.  De minimale eindejaarsuitkering zoals bedoeld in B en C bedraagt bij een voltijd dienstverband:

  • tot en met 30 november 2021 € 104,38 per maand
  • van 1 december 2021 tot en met 31 juli 2022 € 106,99 per maand.

E.  De werknemer heeft maandelijks recht op 0,1% van het feitelijk verdiende salaris, vermeerderd met de in die maand opgebouwde vakantietoeslag. Het hierdoor verkregen bedrag is onderdeel van het IKB (zie artikel 4.2 A).

[1] Deze bepaling is van toepassing tot en met 31 juli 2022, zie hiervoor bijlage 5. De betreffende werknemers bereiken uiterlijk dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

naar bovenkant pagina