Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Sociale partners sluiten akkoord Cao Sociaal Werk voor 2021-2023

22 dec 2021

Op 9 december 2021 hebben de werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn een akkoord bereikt over de nieuwe Cao Sociaal Werk. In sociaal werk gaat het om welzijnswerk, maatschappelijk werk, wijkteams, sociaal raadslieden, jongerenwerk en maatschappelijke en vrouwenopvang. In de sector werken ongeveer 60.000 mensen bij ruim 2.000 organisaties.

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Salarisverhoging

De nieuwe cao loopt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023. Er is een salarisverhoging van 2,5% per 1 december 2021 afgesproken en er komt een salarisverhoging van 2,0% per 1 januari 2023. Over de extra gelden vanuit het Rijk richting de gemeenten voor loonsverhoging in de sector zorg en welzijn in 2022 wordt nog overlegd om tot afspraken te komen.

Aanvullende afspraken over onder meer verlofsparen en thuiswerken

Naast de salarisverhogen wordt er nog gewerkt aan afspraken over de volgende onderwerpen:

  • verlofsparen tot maximaal 100 weken
  • kaders voor een thuiswerkregeling die per organisatie opgesteld kunnen worden
  • een opbouwperiode van het loopbaanbudget tot 60 maanden
  • maatwerkoplossingen, zoals korter werken, ander werk en eerder stoppen voor oudere werknemers, als zij met hun huidige werk de AOW-gerechtigde leeftijd niet kunnen halen, op basis van de dialoog tussen werkgever en werknemer
  • deels vernieuwde functiebeschrijvingen, leidend tot een vernieuwd functieboek

Handige links