Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Sociaal Werk

Cao Sociaal Werk 2023-2025

Alle informatie over de Cao Sociaal Werk 2023-2025 vind je op deze website. Per 9 oktober 2023 is het functieboek geactualiseerd en zijn enkele kleine aanvullende bepalingen in de cao opgenomen. En per 1 juli 2024 zijn enkele artikelen aangevuld. Bekijk of doorzoek de cao-tekst online en bekijk of download de bijlagen.

Informatie over deze CAO

Looptijd
van 1 juli 2023 tot en met 31 juli 2025
Algemeen verbindend verklaard
per 29 december 2023

Hoofdstukken

Over de cao

Op 7 juli 2023 werd het definitieve akkoord bereikt voor de Cao Sociaal Werk 2023 - 2025. En op 19 juli 2023 hebben Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hun handtekeningen onder dit akkoord gezet. In oktober 2023 is het geactualiseerde functieboek aan de cao toegevoegd. Daarnaast komt er in 2024 een eenvoudiger leesbare versie van de cao beschikbaar. De cao is algemeen verbindend verklaard per 29 december 2023.