Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Erkenning beroep sociaal werker

Gids voor Beroepsontwikkeling
gids - erkenning van beroep sociaal werker

Sociaal werk is een vak. Zowel op mbo- als op hbo-niveau. Om dat te erkennen en het aanzien van het vak te versterken zijn er naast beroepsopleidingen, standaarden en normen als de beroepscode, een beroepscompetentieprofiel en de erkenning van verworven competenties (EVC). Daarnaast dragen ook beroepsregistratie en het zichtbaar maken van het vak, middels campagnes en een verkiezing, bij aan erkenning van het beroep en de professionals die het uitvoeren.