Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Specifieke doelgroepen interesseren voor sociaal werk

Nieuwe sociaal werkers vind je natuurlijk onder jongeren, maar ook daarbuiten zijn er veel mensen die geweldige sociaal werkers kunnen zijn. Soms is het juist beter als een sociaal werker wat levenservaring heeft bijvoorbeeld. Hieronder aandacht voor zij-instromers en herintreders, voor ervaringsdeskundigen en mensen met een arbeidsbeperking.

gids - aantrekken van specifieke doelgroepen

Zij-instromers en herintreders

Informeer je omgeving over de mogelijkheid van zij-instromen en herintreden. Zij-instromers en herintreders die sociaal werker willen worden, kunnen hun relevante ervaring laten erkennen. Dat gaat via een EVC-procedure (erkenning van verworven competenties). Deelnemers aan de procedure krijgen na afloop een ervaringscertificaat. Bij voldoende ervaring kan dit certificaat via Sociaal Werk werkt! worden verzilverd in een landelijk erkend beroepscerticifaat voor Vakbekwame mbo of hbo sociaal werker. Bekijk de informatie over de EVC voor sociaal werker via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Ervaringsdeskundigen

Persoonlijke ervaringskennis benutten kan ook van waarde zijn voor je organisatie. Ervaringsdeskundigen zijn vaak een voorbeeld voor cliënten. Het zijn bruggenbouwers en houden de organisatie een spiegel voor. Op de website Sociale Vraagstukken vind je in het dossier 'Ervaringsdeskundig' informatie over het inzetten van ervaringsdeskundigen. Movisie heeft een webpagina over het onderwerp samengesteld met onder andere handreikingen en informatie over visieontwikkeling en kwartiermaken. Bekijk deze bronnen via de links onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Mensen met een arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen een waardevolle aanvulling zijn voor de organisatie. Ze zorgen voor diversiteit op de werkvloer en brengen vaak een andere kijk op situaties in. Als je het werk anders inricht, is er ruimte voor iedereen. Hoe je dat doet? Bijvoorbeeld met jobcarving en functiecreatie. Op de website van de Programmaraad staan toolboxen hiervoor. Bekijk ze via de links onder 'Verder lezen over het onderwerp'.