Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Subsidies voor leren en opleiden

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden om leren en opleiden te financieren. Hier vind je een overzicht van subsidies voor het stimuleren van leren, opleiden en ontwikkelen. Links met meer informatie vind je onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

gids - financiering opleiden

Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg

De subsidie voor scholing via mbo-praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten voor kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een medewerker die werkloos dreigt te worden.

Let op: deze regeling is tijdelijk gesloten. Je kunt weer een aanvraag indienen vanaf 1 juni 2023.

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor de begeleiding van een leerling of student.

Let op: deze regeling is tijdelijk gesloten. Je kunt weer een aanvraag indienen vanaf 2 juni 2023.

STAP-budget

Het STAP-budget van maximaal € 1.000,- is er voor iedereen die (branche-erkende) scholing wil volgen. Handig voor (her)registeren, verdere beroepsontwikkeling of om een certificaat of erkenning te krijgen voor competenties die iemand al heeft. Medewerkers kunnen deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding.

In principe starten de volgende STAP-aanvraagtijdvakken in 2023 op 3 juli,  4 september en 1 november. Let op: omdat het STAP-budget vanaf 2024 wordt beëindigd, onderzoekt de overheid of er andere manieren zijn om het leren en ontwikkelen te blijven stimuleren. Het is nog niet duidelijk of dit gevolgen heeft voor de al geplande aanvraagperiodes van 2023.

SLIM-subsidie

Sociaalwerkorganisaties kunnen een subsidie aanvragen voor nieuwe vormen van leren en ontwikkelen: de SLIM-subsidie.

Zet het individueel keuzebudget in

Met het Individueel Keuzebudget (IKB) kunnen medewerkers een optimale balans creëren tussen hun werk en hun persoonlijke situatie (levensfase, wensen voor de toekomst). Wat is het IKB precies en hoe regel je het in binnen je organisatie? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers keuzes maken die goed zijn voor henzelf én voor de organisatie?

Subsidie EVC-procedure jeugd- en gezinsprofessional

De EVC-subsidie is bedoeld voor de jeugd- en gezinsprofessional die bij invoering van de registratie niet op minimaal hbo-niveau opgeleid zijn, maar wél werken op dit niveau. We leggen graag uit hoe deze procedure in elkaar zit.

Loopbaanbudget

Valt je organisatie onder de Cao Sociaal Werk, dan hebben je medewerkers recht op Loopbaanbudget (LBB). Dat is een extra budget waarmee je medewerkers hun eigen duurzame inzetbaarheid kunnen versterken. Bijvoorbeeld door te investeren in loopbaanontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling. Weten waar je medewerkers recht op hebben en hoe het LBB is opgebouwd? Je leest er meer over via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.