Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Subsidies voor leren en opleiden

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden om leren en opleiden te financieren. Hier vind je een overzicht van subsidies voor het stimuleren van leren, opleiden en ontwikkelen. Links met meer informatie vind je onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

gids - financiering opleiden

Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg

De subsidie voor scholing via mbo-praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten voor kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een medewerker die werkloos dreigt te worden.

Let op: deze regeling is tijdelijk gesloten. Je kunt weer een aanvraag indienen vanaf 1 december 2023.

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor de begeleiding van een leerling of student.

Let op: deze regeling is tijdelijk gesloten. Je kunt weer een aanvraag indienen vanaf 2 juni 2023.

STAP-budget

Het STAP-budget is er voor iedereen die een OCW-erkende scholing wil volgen, of een onderdeel daarvan. Handig voor wie zich verder wil ontwikkelen.

Op 18 september 2023 gaat er weer een tijdvak open voor het aanvragen van het STAP-budget.

Er is een totaalbedrag van 10 miljoen beschikbaar. De start van de opleiding moet liggen tussen vier weken na de aanvraagdatum en (voor dit tijdvak) 18 december 2023. In 2023 zal er nog één aanvraagtijdvak zijn. Dat start op 15 november 2023. Ook in dat tijdvak wordt maximaal 10 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Meer informatie op STAP-budget.nl

SLIM-subsidie

Sociaalwerkorganisaties kunnen een subsidie aanvragen voor nieuwe vormen van leren en ontwikkelen: de SLIM-subsidie.

Zet het individueel keuzebudget in

Met het Individueel Keuzebudget (IKB) kunnen medewerkers een optimale balans creëren tussen hun werk en hun persoonlijke situatie (levensfase, wensen voor de toekomst). Wat is het IKB precies en hoe regel je het in binnen je organisatie? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers keuzes maken die goed zijn voor henzelf én voor de organisatie?

Loopbaanbudget

Valt je organisatie onder de Cao Sociaal Werk, dan hebben je medewerkers recht op Loopbaanbudget (LBB). Dat is een extra budget waarmee je medewerkers hun eigen duurzame inzetbaarheid kunnen versterken. Bijvoorbeeld door te investeren in loopbaanontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling. Weten waar je medewerkers recht op hebben en hoe het LBB is opgebouwd? Je leest er meer over via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Stagefonds Zorg

Voor organisaties die (mede) gefinancierd worden  uit Wmo, Jeugdwet, WLZ, ZVW of WPGO en stagiairs hebben die een volledige opleiding hbo of mbo sociaal werk volgen, kan subsidie aangevraagd worden voor de begeleiding van de stagiairs tijdens het studiejaar 2022-2023, tot 1 oktober 2023.
De opleiding mbo sociaal werk is in september 2023 toegevoegd.  Het aanvraagtijdvak voor het studiejaar 2023- 2024 start in augustus 2024.
De organisatie moet een erkend leerbedrijf voor mbo-stages zijn of bij SBB geregistreerd zijn voor de hbo-stages. Je leest er meer over via de link onder 'verder lezen over dit onderwerp'.