Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Uitstroom van sociaal werkers voorkomen

Wat kunnen werkgevers doen om uitstroom te beperken? En wat zou volgens uitgestroomde sociaal werkers zelf moeten veranderen om medewerkers langer aan de organisatie en het vak te binden?

gids - uitstroom voorkomen

Waarom sociaal werkers uitstromen

We hebben aan uitgestroomde sociaal werkers gevraagd waarom ze het vak hebben verlaten. Hun vertrekredenen hebben we verwoord in een artikel. Je leest erover via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Wat deze sociaal werkers had kunnen behouden

We hebben deze ex-sociaal werkers ook gevraagd wat ze had kunnen behouden voor het vak. We hebben hun suggesties gebundeld in een artikel. Klik hiervoor op de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Vijf aandachtspunten voor behoud

Prof. dr. Aukje Nauta betoogt dat werkgevers uitstroom vooral kunnen beperken door te investeren in leren, ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid van mensen, goed leiderschap en werksfeer. Lees het artikel over het beperken van uitstroom via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Geplande en gewenste uitstroom

Maar soms is uitstroom de bedoeling. Wanneer een medewerker met pensioen gaat bijvoorbeeld. Dan is het zaak om tijdig een opvolger te kiezen en de overdracht te organiseren, zodat de medewerker in kwestie de opgedane kennis en kunde kan delen en deze voor de organisatie behouden blijft. 

Soms zit een medewerker niet op de juiste plek binnen je organisatie. Kijk dan samen waar iemands talenten wél liggen. Bied eventueel een cursus of opleiding aan, die zijn of haar kansen op een andere baan (binnen de organisatie) vergroten.