Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Loopbaanoriëntatie van medewerkers in sociaal werk stimuleren en faciliteren

Als werkgever kun je medewerkers die zich oriënteren op hun loopbaan, op verschillende manieren stimuleren en faciliteren.

gids - loopbaanorientatie

Gids voor werknemers

Op deze website staat ook een gids voor beroepsontwikkeling voor werknemers. Wijs medewerkers op de informatie bij ‘ik wil mij doorontwikkelen’ die ze daarin kunnen vinden. Gebruik hiervoor de link naar de gids onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Voer een goed gesprek

Het ontwikkelgesprek vormt een goed startpunt om de ontwikkeling van je medewerkers te stimuleren. De Goedgesprekkaart kan helpen om het gesprek vorm te geven en te weten of de wensen van de sociaal werker en de organisatie bij elkaar passen. Je vindt een link naar de kaart onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Aanvullende competenties ontwikkelen

Belangrijke competenties die sociaal werkers nodig hebben om de vraagstukken die op ze afkomen het hoofd te kunnen bieden, zijn flexibiliteit, kunnen omgaan met meervoudige problematiek, en creativiteit en improvisatievermogen. En tegenwoordig zijn ook competenties op het gebied van kracht en impact, samen sterk en nieuwe middelen werven, meer nodig. Wijs sociaal werkers hierop en stimuleer ze juist deze competenties te ontwikkelen. Lees meer over wat sociaalwerkorganisaties verwachten nodig te hebben via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Gratis loopbaancoach

Heb je het gevoel dat medewerkers vastzitten in hun werk? En dat ze wel wat begeleiding kunnen gebruiken? Geef een gratis loopbaancoach van Sterk in je Werk cadeau. Lees erover via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Leeroverzicht

Het leeroverzicht is voor medewerkers die meer kennis over hun vak of beroep willen. Of mensen die werk zoeken en een opleiding willen doen. Op de website leeroverzicht.nl staat informatie over opleidingen en hoe ze die kunnen betalen. Ook kunnen ze zoeken naar een loopbaanadviseur in de buurt. De website ‘Leeroverzicht’ is onafhankelijk en een initiatief van de rijksoverheid, vakbonden en werkgevers- en opleidersorganisaties. De website is bedoeld om mensen te ondersteunen om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Bekijk de website ‘Leeroverzicht’ via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.