Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Sociaal werk in de spotlights

Het is belangrijk om sociaal werk onder de aandacht van je omgeving te brengen. Hoe maak je zichtbaar wat sociaal werk inhoudt en werf je nieuwe collega’s voor dit belangrijke werk?

Sociaal werk in de spotlights

Laat van je horen

Veel sociaalwerkorganisaties en sociaal werkers zijn bescheiden. Ze lopen niet altijd met het resultaat van hun werk te koop. Terwijl sociaal werk juist zoveel successen kent. Vraag een sociaal werker over wat hij doet en er komen verhalen. Deel deze verhalen. Niet alleen onder collega's, maar vooral ook in de wijk, op scholen, in de stad en in de regio. Maak daarbij gebruik van middelen als de sociale kanalen, de wijk-, lokale en regionale bladen en posters. Alle beetjes helpen.

Zet de mensen in het zonnetje

In de landelijke campagne ‘Zie je mij’ vertellen acht sociaal werkers die trots zijn op hun vak, wat hun werk inhoudt. De filmpjes kun je in je eigen communicatie-uitingen gebruiken. De campagne biedt ook een toolbox waarmee je jouw sociaal werkers, maar ook hun cliënten, in een lijstje kunt zetten om ze te bedanken en aandacht te vragen voor het belangrijke werk dat zij doen. Bekijk de toolbox via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Laat zien dat sociaal werk werkt

In de landelijke campagne ‘Sociaal werkt’ vertellen Alje, Darnell, Hetty en Yvonne uit eigen ervaring hoe onmisbaar het sociaal werk voor hen is geweest. Je kunt hun filmpjes gebruiken om te laten zien wat sociaal werk inhoudt en dat het ongelooflijk veel impact heeft op het leven van mensen. De campagne laat bovendien het rendement van sociaal werk zien. Je kunt de filmpjes zien via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar

Om heel Nederland te laten zien hoe sociaal werkers elke dag weer bijdragen aan het beter functioneren van mens en maatschappij, organiseren we jaarlijks de verkiezing voor de Sociaal Werker van het Jaar. Zowel de sociaal werker die wint als de twee genomineerden functioneren gedurende een jaar als ambassadeur voor het vak en hun projecten. Ook hun werkgevers ervaren baat bij de verkiezing. Je leest er meer over via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.