Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Blik op de arbeidsmarkt voor sociaal werkers

Hoe ziet de arbeidsmarkt er nu uit en hoe gaat de arbeidsmarkt er de komende jaren uitzien? De feiten en cijfers.

gids - arbeidsmarkt perspectief

Wie er werken in sociaal werk

Wat is de gemiddelde leeftijd van medewerkers en hoe lang zijn mensen werkzaam bij de huidige werkgever? Van de antwoorden op deze en andere arbeidsmarktvragen maakt Sociaal Werk werkt! regelmatig een overzichtelijke infographic gemaakt. Bekijk hiervoor de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Wat organisaties verwachten

Van de deelnemers aan de meest recente arbeidsmarktpeiling van Sociaal Werk werkt! verwacht 61 procent dat de omvang van sociale vraagstukken toeneemt. Daarnaast verwacht 71 procent dat de complexiteit ervan toeneemt. Een vijfde verwacht in 2023 over minder financiële middelen te beschikken; bijna twee derde denkt dat ze ongeveer hetzelfde blijven. Hoewel meer dan de helft van de deelnemers verwacht in 2023 meer menskracht nodig te hebben, nemen volgens het merendeel de financiële middelen het komend jaar niet toe. Dit is een mogelijk knelpunt voor sociaalwerkorganisaties. Lees meer over de uitkomsten van de arbeidsmarktpeiling via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'. 

Wat dit betekent voor sociaal werkers

De arbeidsmarkt voor sociaal werkers is op dit moment redelijk in evenwicht. De komende 10 jaar gaat de vraag naar sociaal werkers waarschijnlijk wel licht toenemen. De verwachting is dat we van 54.000 naar 55.500 arbeidsplaatsen gaan en er een tekort ontstaat aan zo’n 2000 sociaal werkers. Maar waar komt die groei vandaan? Naar wat voor sociaal werkers is er vraag? En wat betekent dit voor de doorgroeimogelijkheden? Lees er meer over via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Werknemers- en werkgeversenquêtes

Sociaal Werk werkt! is een van de initiatiefnemers van het programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). In opdracht van het AZW-programma voert het CBS twee keer per jaar een werknemersenquête en een werkgeversenquête uit. De meest recente rapportages kun je inzien en downloaden, klik hiervoor op de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.