Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Subsidies voor instroom sociaal werkers

Er zijn verschillende subsidies om de instroom van sociaal werkers te vergroten, te versnellen of laagdrempeliger te maken. Hier vind je een overzicht van subsidieregelingen die instroom kunnen stimuleren.

gids - subsidies

Subsidie voor werkzoekenden (praktijkleren)

Wil je werkzoekenden en medewerkers die hun baan dreigen te verliezen, laten om- of bijscholen? Het kabinet stelt subsidie beschikbaar voor scholing via praktijkleren in het mbo. Bekijk de informatie van de rijksoverheid hierover via de link onder 'Verder lezen over dit onderwerp'.

Subsidie voor nieuwe vormen van leren en ontwikkelen (SLIM)

Sociaalwerkorganisaties kunnen een subsidie aanvragen voor nieuwe vormen van leren en ontwikkelen: de SLIM-subsidie. Deze subsidie is bedoeld voor sociaalwerkorganisaties en samenwerkingsverbanden in sociaal werk die een leerrijke omgeving bieden. Bekijk de informatie via de link onder 'Verder lezen over dit onderwerp'.

Subsidie voor mensen met een arbeidsbeperking

Voor mensen met een arbeidsbeperking kun je loonkostensubsidie krijgen om het verschil tussen hun arbeidsproductiviteit en het wettelijk minimumloon – dat uitgaat van 100 procent arbeidsproductiviteit – te compenseren. Bekijk de informatie van de Rijksoverheid hierover via de link onder 'Verder lezen over dit onderwerp'.

Subsidie voor buitenlandse mbo-studenten

Er zijn meerdere subsidies beschikbaar voor om buitenlandse mbo-studenten de kans te bieden zich te bekwamen binnen jouw organisatie. Bekijk ze via de website van het Nuffic via de link onder 'Verder lezen over dit onderwerp'.