Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Subsidieregeling praktijkleren

27 sep 2022

Wil je werkzoekenden en medewerkers die hun baan dreigen te verliezen laten om- of bijscholen? Het kabinet stelt subsidie beschikbaar voor scholing via praktijkleren in het mbo, die kan oplopen tot € 2.700,-.

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. En is bedoeld voor kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een medewerker die werkloos dreigt te worden.

Vergoeding

De duur van de opleiding waarvoor een erkend leerbedrijf een vergoeding ontvangt, is maximaal 40 weken vanaf de startdatum die in de praktijkovereenkomst staat. Per praktijkleerplaats van 40 weken krijg je een vergoeding van maximaal € 2.700,-.

Aanvraagrondes

In totaal zijn er vijf aanvraagrondes. De eerste twee zijn reeds verlopen. 

  • van 1 december 2022, 9:00 uur, tot en met 31 december 2022, 17:00 uur
  • van 1 juni 2023, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2023, 17:00 uur
  • van 1 december 2023, 9:00 uur, tot en met 31 december 2023, 17:00 uur
Kijk hier voor meer informatie over deze subsidieregeling