Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Financiering en subsidies voor loopbaanpaden sociaal werkers

Organisaties en sociaal werkers kunnen op verschillende manieren loopbaanpaden financieren. Werkgevers kunnen medewerkers stimuleren om gebruik te maken van de verschillende regelingen. Hier vind je een aantal subsidieoverzichten die je kunt raadplegen.

Subsidie EVC-trajecten

Leeroverzicht

Het leeroverzicht is voor medewerkers die meer kennis over hun vak of beroep willen. Of mensen die werk zoeken en een opleiding willen doen. Op de website leeroverzicht.nl staat informatie over opleidingen en hoe ze die kunnen betalen. Ook kunnen ze zoeken naar een loopbaanadviseur in de buurt. De website ‘Leeroverzicht’ is onafhankelijk en een initiatief van de rijksoverheid, vakbonden en werkgevers- en opleidersorganisaties. De website is bedoeld om mensen te ondersteunen om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Bekijk hoe je medewerkers hun opleiding kunnen betalen via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Subsidie- en Financieringswijzer van RVO

De subsidie- en financieringswijzer van RVO helpt je om financiële ondersteuning te vinden voor je ontwikkelplannen. Je kunt aangeven wat je zoekt om financieringsmogelijkheden op maat te vinden.

Financiële regelingen voor werkgevers van Leerwerkloket

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen. Deze regelingen leveren werkgevers vaak voordelen op. Het Leerwerkloket heeft een actueel overzicht van financiële regelingen.

Regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen van de SER

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen. Denk bijvoorbeeld aan financiële tegemoetkomingen. De Sociaal Economische Raad geeft een overzicht voor werkgevers, overheidsmedewerkers en particulieren.

SectorplanPlus voor opleidingsmogelijkheden

SectorplanPlus is een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt uitgevoerd via RegioPlus. Met deze subsidie kunnen organisaties in zorg en welzijn een extra impuls geven aan opleidingsmogelijkheden voor medewerkers.