Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Veilig werken in sociaal werk

Hoe zorg je voor veiligheid in het werk en weerbare sociaal werkers? Een onveilig gevoel is een van de redenen waarom sociaal werkers uit het vak stappen. Agressie bijvoorbeeld komt steeds vaker voor. Belangrijk dus om hier goed mee om te gaan.

gids - veilig werken

Onderzoek naar agressie

Uit onderzoek blijkt dat 67 procent van de sociaal werkers in het contact met cliƫnten te maken heeft met agressie of ongewenst gedrag. Het onderzoek geeft ook belangrijke aanknopingspunten om agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer in sociaal werk aan te pakken. Bekijk het artikel via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Aan de slag met tools voor veilig werken

Er zijn nuttige tools om als werkgever actief te werken aan veilig werken. Zo zijn er onder andere de Arbocatalogus voor Sociaal Werk, een zelfinspectie, checklists, de Risicomonitor Sociaal Werk, de Complete agressie-aanpak en een stappenplan voor de opvolging agressie-incidenten. Je vindt een lijst met korte beschrijvingen en verwijzingen via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.