Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Sociaal werkers behouden

Gids voor Beroepsontwikkeling
gids - sociaal werkers behouden

Het behouden van sociaal werkers en hun kennis, ervaring en netwerk is belangrijk. Zeker in deze tijden van personeelstekorten. Wat kun je doen om uitstroom te voorkomen? Aandacht voor je medewerkers is daarbij van groot belang, denk aan het oog hebben voor werkplezier en waardering, vitaliteit en gezondheid, veiligheid en weerbaarheid. Ook het bieden van loopbaanperspectief is belangrijk.