Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Werkplezier van medewerkers in sociaal werk

Werkplezier is van essentieel belang om medewerkers aan je organisatie te binden. Hoe was het met het werkplezier van sociaal werkers in 2021 gesteld? En wat kun je doen om het werkplezier te verhogen, werkdruk te verminderen en verzuim te verlagen?

gids - werkplezier

Vermindering van verzuim door vergroten werkplezier

Het vergroten van werkplezier, eigen regie en veiligheid tijdens het werk helpen bij het verminderen van verzuim en daarmee van uitstroom. Uit onderzoek van AZW komen belangrijke oorzaken voor verzuim naar voren. Hieruit zijn handvatten voor vermindering van verzuim gehaald. Bekijk het artikel via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Hoe tevreden zijn medewerkers in sociaal werk?

Uit het meest recente medewerkerstevredenheidsonderzoek in sociaal werk blijkt dat ruim een derde van de ondervraagden de eigen organisatie aanbeveelt als werkgever. Hoe waarderen medewerkers hun werkgever op werkplezier, werkdruk, communicatie, veiligheid en vertrouwen? Je leest er meer over via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'..

Werkdrukspel

Met behulp van kleurrijke speelkaarten kunnen teams op een ontspannen en oplossingsgerichte manier werkplezier en werkdruk bespreekbaar maken. Meer informatie over het Werkdrukspel vind je via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Werkdruktools

In de Arbocatalogus op deze website staan verschillende tools om de werkdruk in kaart te brengen en mocht deze te hoog zijn, er iets aan te doen. Je vindt ze via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Praktische tips voor werkplezier

Er zijn veel tips en tools in de Arbocatalogus op deze website te vinden die jou en je medewerkers kunnen helpen het plezier op de werkvloer te vergroten. Bekijk ze via de link onder onder 'Verder lezen over het onderwerp' en ga samen aan de slag.