Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Leren en opleiden in sociaal werk stimuleren

Gids voor Beroepsontwikkeling
gids - leren en opleiden stimuleren

De samenleving verandert en de sociale vraagstukken worden groter en complexer. Sociaal werkers moeten zich dan ook blijven ontwikkelen om hun werk goed te kunnen blijven doen. Als werkgever kun je dat stimuleren door je leerklimaat te versterken, het (erkende) scholingsaanbod zichtbaar te maken en leren op de werkplek te faciliteren. Er zijn ook verschillende subsidies waarvan je hiervoor gebruik kunt maken.