Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Leerklimaat voor sociaal werkers versterken

Een goed leerklimaat is een belangrijke voorwaarde voor succesvol leren. Wat is een goed leerklimaat? En hoe versterk je dat?

gids - leerklimaat

Bij een goed leerklimaat zijn de randvoorwaarden voor leren door de organisatie goed geregeld. Er is tijd voor leren, medewerkers hebben makkelijk toegang tot voor hen belangrijke informatie en coaching. Het management ondersteunt zelfontwikkeling en medewerkers hebben gelegenheid om te werken aan hun leerwensen.

Goedgesprekkaart

Het ontwikkelgesprek vormt een goed startpunt om de ontwikkeling van je medewerkers te stimuleren. De Goedgesprekkaart kan helpen om het gesprek vorm te geven. Bekijk de kaart via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Leven lang leren

Dat sociaal werkers zich blijven ontwikkelen is van groot belang. Het werk verandert steeds inhoudelijk van karakter en dat vraagt om een nieuwe kijk op opleiden en ontwikkelen. Marc van der Meer is ambassadeur voor het thema Leven Lang Ontwikkelen. Hij vertelt over het thema, het belang hiervan en over de concrete toepassingen. Lees zijn verhaal via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Trainingen en opleidingen sociaal werk

Sociaal werk is dynamisch. Daarom is het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en hun vaardigheden up-to-date houden. Op verschillende websites kun je overzichten van trainingen en opleidingen in sociaal werk vinden. We zetten deze websites voor je op een rij.

Leren in Sociaal Werk: leeractiviteiten, tips en adviezen

De website Leren in Sociaal Werk is ontwikkeld vanwege het programma ‘Sociaal Werk Versterkt’. Sociaal werkers die vanuit een praktijksituatie of een stappenplan werken, vinden hier leeractiviteiten, tips en adviezen op individueel of teamniveau. Klik daarvoor op ‘Hulpmiddelen’ en kies voor ’Scholing’.

Registerplein geaccrediteerde opleidingen

Op de website van Registerplein staat een overzicht van opleidingen. Je kunt de opleidingen per beroepsgroep of op datum selecteren. Kies in het menu voor ‘opleiders’ en klik op ‘zoeken in cursusagenda’. De opleidingen die je hier ziet, zijn allemaal door Registerplein geaccrediteerde opleidingen.

BPSW-opleidingen

De website van BPSW (Beroepsvereniging Professionals Sociaal Werk) heeft een erg uitgebreid scholingsaanbod voor BPSW- en niet-leden. Die vind je door in het menu voor ‘BSPW School’ te kiezen. Bij elke opleiding staat hoeveel punten de deelnemer hiermee kan behalen voor de SKJ-registratie of de registratie bij Registerplein. Ook zie je welke BPSW-opleidingen in het STAP-register staan.

SKJ-geaccrediteerde trainingen

Op de website van SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) vind je via de knop ‘Scholing zoeken’ de door SKJ geaccrediteerde scholingen en trainingen per beroepsgroep.

Trainingen met NRTO-keurmerk

Op ikblijfleren.nl staan alle opleidingen met het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze raad is de brancheorganisatie voor particuliere onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en een externe certificatie-instelling heeft dat getoetst. Het keurmerk waarborgt dat het om een professioneel en kwalitatief goede opleiding gaat. Op deze website staan meer dan 15.000 opleidingen. Je zoekt op aanbieder.

Leven Lang Ontwikkelen: subsidies, praktijkleren en Leerwerkloketten

De website Leven Lang Ontwikkelen van de rijksoverheid geeft informatie over de subsidies Leven Lang Ontwikkelen, praktijkleren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en verwijst onder andere naar Leerwerkloketten (per regio).

Leeroverzicht: opleidingen en betaling opleidingen

De website Leeroverzicht is voor iedereen in Nederland die werkt en meer kennis over zijn of haar vak of beroep wil. Of werk zoekt en een opleiding wil doen. Op deze website staat informatie over opleidingen en manieren om die te betalen. Ook kun je zoeken naar een loopbaanadviseur in de buurt. Leeroverzicht is een initiatief van de rijksoverheid, vakbonden, werkgeversorganisaties en organisaties van opleiders. De website ondersteunt mensen om zich een leven lang te blijven ontwikkelen.

SER: regelingen en subsidies

Een overzicht van regelingen en subsidies voor zowel werkgevers als medewerkers staat op de website van de SER (Sociaal-Economische Raad) onder het thema Leven Lang Ontwikkelen.