Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Leerklimaat voor sociaal werkers versterken

Een goed leerklimaat is een belangrijke voorwaarde voor succesvol leren. Wat is een goed leerklimaat? En hoe versterk je dat?

gids - leerklimaat

Randvoorwaarden

Bij een goed leerklimaat zijn de randvoorwaarden voor leren door de organisatie goed geregeld. Er is tijd voor leren, medewerkers hebben makkelijk toegang tot voor hen belangrijke informatie en coaching. Het management ondersteunt zelfontwikkeling en medewerkers hebben gelegenheid om te werken aan hun leerwensen.

Goedgesprekkaart

Het ontwikkelgesprek vormt een goed startpunt om de ontwikkeling van je medewerkers te stimuleren. De Goedgesprekkaart kan helpen om het gesprek vorm te geven. Bekijk de kaart via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Leven lang leren

Dat sociaal werkers zich blijven ontwikkelen is van groot belang. Het werk verandert steeds inhoudelijk van karakter en dat vraagt om een nieuwe kijk op opleiden en ontwikkelen. Marc van der Meer is ambassadeur voor het thema Leven Lang Ontwikkelen. Hij vertelt over het thema, het belang hiervan en over de concrete toepassingen. Lees zijn verhaal via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.