Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Standaarden en normen beroep sociaal werker

Het beroepscompetentieprofiel en de EVC-beroepsstandaard voor sociaal werker laten zien wat het vraagt om dit beroep uit te oefenen. Een door de beroepsgroep gedeelde beroepscode die de kwaliteit van het werk bewaakt, versterkt het aanzien van het beroep. Door deze standaarden en normen serieus te nemen, erken je dat sociaal werker een beroep is.

gids - standaarden en normen

Beroepscompetentieprofiel sociaal werker

Het beroepscompetentieprofiel beschrijft de generieke competenties die startbekwame, vakbekwame en vakvolwassen sociaal werkers (mbo en hbo) nu en in de toekomst nodig hebben. Daarnaast beschrijft het specifieke competenties, onderscheiden naar de leefgebieden waarbinnen sociaal werkers in welzijn en maatschappelijke dienstverlening werkzaam zijn.

Dit profiel vormt de basis voor onder andere de beroepsstandaarden voor EVC, het beroepsregister voor sociaal werkers en de actualisering van het beroepsonderwijs. Bekijk het beroepscompetentieprofiel via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

Heeft een medewerker al relevante werkervaring, dan kan hij of zij via een EVC-traject een erkend beroepscertificaat behalen. Er is een EVC voor vakbekwame mbo sociaal werker en vakbekwame hbo sociaal werker en er is een EVC voor hbo jeugd- en gezinsprofessional. Voor de EVC jeugd- en gezinsprofessional is een subsidie beschikbaar. Lees alles over de EVC sociaal werker en over de EVC jeugd- en gezinsprofessional via de links onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Beroepscode sociaal werker

Een beroepscode geeft cliënten, burgers, werkgevers en opdrachtgevers duidelijkheid over wat zij mogen verwachten van (het gedrag van) sociaal werkers. Daarmee draagt het bij aan het bewaken van de kwaliteit van hulp en ondersteuning aan cliënten en burgers. Bekijk de code via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.