Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Gids voor Beroepsontwikkeling

Leren op de werkplek voor sociaal werkers

Sociaal werkers leren niet alleen tijdens een opleiding of training, maar ook op de werkplek. Bijvoorbeeld door op concrete werksituaties te reflecteren en feedback te krijgen en te geven, vindt informatie-uitwisseling en kennisdeling plaats.

gids - leren op werkplek

Leren in sociaal werk

De online tool ‘Leren in Sociaal Werk’ ondersteunt sociaal werkers die verder willen werken aan hun vakmanschap. Aan de hand van praktijksituaties ontdekken ze wat ze willen leren. De tool biedt daarbij handvatten en input voor zowel individueel als teamleren. Ga naar de tool via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

De tool ‘Leren in Sociaal Werk’ gaan we in 2023 vernieuwen.

Het 70:20:10-model

Het 70:20:10-model van Jennings gaat er vanuit dat 70 procent van wat medewerkers in organisaties leren, informeel en zonder steun van anderen gebeurt. Zo'n 20 procent van het leren vindt plaats doordat mensen samenwerken, feedback krijgen, kijken hoe collega's zaken aanpakken, hen vragen stellen of een andere manier gebruik maken van hun netwerk. De overige 10 procent leren ze in de zogenoemde formele leeromgeving: cursussen, trainingen, opleidingen. Lees meer over deze drie soorten van leren via de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.

Leren faciliteren

Ook als werkgever kun je bijdragen aan de ontwikkeling van je medewerkers. Denk aan het faciliteren van scholing door de tijd daarvoor te vergoeden of door momenten voor reflectie en feedback op het werk in te richten. Dat maakt je als werkgever aantrekkelijk voor medewerkers. Klik voor meer suggesties die in de cao staan op de link onder 'Verder lezen over het onderwerp'.