Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Scholing

Subsidie SectorplanPlus aanvragen vóór start opleiding

3 aug 2022

Komend jaar kun je subsidie aanvragen voor opleidingstrajecten binnen jouw organisatie. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de subsidiemogelijkheid van SectorplanPlus verlengd. Voldoet jouw organisatie en opleidingstraject aan de eisen? Vraag dan de subsidie aan.

Geldbiljetten

De subsidie is voor organisaties die opleidingstrajecten bieden binnen sector zorg en welzijn. Organisaties komen in aanmerking als zij worden gefinancierd vanuit onder andere:

  • de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • de Jeugdwet
  • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
     

De subsidie is voor opleidingskosten van opleidingstrajecten, zoals nieuwe instroom in mbo- en hbo-opleidingen en waarbij de medewerkers bij de organisatie in dienst zijn. 

Deadline: tot uiterlijk vrijdag 30 september 2022 17.00 uur kun je een aanvraag indienen. Opleidingstrajecten zijn subsidiabel vanaf 30 september 2022.

Meer weten?